Helsedirektoratet og Dinamo tar diskusjonen om alkohol i jobbsammenheng

I samarbeid med Helsedirektoratet utviklet vi en kampanje for å motivere ledere til å ta opp en tematikk mange finner ubehagelig, nemlig «Hva slags alkoholkultur har vi på vår arbeidsplass?». Det handler ikke om å forby hverken vinlotteri eller lønningspils, men om å ta diskusjonen om hvordan alkoholkulturen er på jobben, og å stille spørsmål om det må være sånn.

Kontaktpersoner

Undersøkelser viser nemlig at 7 av 10 ønsker klarere retningslinjer rundt alkohol i jobbsammenheng. #MeToo som har eksplodert i nyhetsbildet den siste tiden har også tydelig vist behovet for at flere bedrifter og organisasjoner har behov for en diskusjon rundt tydeligere kjøreregler.

Kampanjen bestod av 4 filmer og en nettkampanje med spørreskjemaer som ledere skal bruke i sin dialog med sine ansatte.

Helsedirektoratet ønsket å unngå bruk av moraliserende pekefinger, så tematikken om alkohol på arbeidsplassen fikk en humoristisk tilnærming med fokus på noen av de problemstillingene som finnes bl. a sosialt press, ubevissthet, og konsekvensene av «dagen derpå».

Andre gode resultater

Se flere Arbeider