Ansvarlig, åpen og uavhengig, og litt annerledes

Tjenester

Visuell identitet, kommunikasjon og nettsider for Grieg Investor

Grieg Investor er en uavhengig investeringsrådgiver som jobber for landets aller største institusjonelle investorer. Fra norske pensjonskasser, stiftelser og familieeide selskaper til forbund, kommuner og organisasjoner. De er opptatt av fotavtrykket investeringer etterlater seg.

Kontaktpersoner

Internkultur og verdier forvitrer uten kontinuerlig pleie og felles forståelse. Derfor var synliggjøring av hva som er Grieg Investor viktig, både for dem selv og for kundene. Ikke bare hva de gjør, men like mye hvorfor de gjør det. Vår ambisjon var å utvikle en identitet og en nettside som brøt med bransjens kategorispråk og fokuserte på hvem Grieg Investor er, hva de tror på, hvordan de tenker og hvordan de ønsker å fremstå: Grieg Investor – litt annerledes.

Konsept/ide/Strategi

I finans er kategorispråket veldig ensidig. Vi ønsket å bryte dette på en måte som representerte en positiv verdi både for kunder og ansatte. Løsningen tar utgangspunkt i 2 overordnede elementer:

1. Ord og begreper – hvordan kommunisere med ord?
2. Foto-illustrasjoner – hvordan kommunisere uten ord?

Kombinasjoner av dette gir rom for en ulike tolkninger av Grieg Investor´s verdier, Ansvarlighet – Åpenhet – Uavhengighet og hva disse betyr når begreper som avkastning, langsiktighet, etikk og bærekraft står sentralt i rådgivningen deres.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider