Ny bransjedialekt gjennom visuell identitet

Tjenester

Visuell identitet for Gjensidige

Gjensidige har hatt en sterk posisjon i Norge i lang tid. Selskapet ble sett på som trygt, solid og tradisjonsrikt. Men, kanskje litt kjedelig. Gjensidige ønsket derfor å bryte “bransjedialekten” og fremstå som det mest kundeorienterte selskapet i nordisk forsikringsbransje.

Kontaktpersoner

De fleste forsikringsselskap snakker om hva de kan hjelpe deg med etter at skaden har skjedd.

Vi valgte derfor å ta utgangspunkt i det de færreste snakker om. En enkel sannheten som gjelder oss alle – uansett hvem vi er eller hvor vi bor i verden:

Livet skjer hele tiden, uansett. Derfor er det godt å være forberedt.

Løsning

Sammen med Gjensidige utviklet vi en ny merkevareplattform, kommunikasjonskonsept og visuell identitet.

Arbeidet omfattet en total endring av kommunikasjonen på alle flater hvor vi møter Gjensidige, inkludert omgivelsene i det nye hovedkontoret og i filialene.

Ambisjonen har vært å skape kommunikasjon og en visuell identitet som er sterkt gjenkjennelig.

Så unik at hvis du tar bort avsender, så skal du umiddelbart forstå at det er Gjensidige.

Resultater

Innholdet i kommunikasjonen til Gjensidige fokuserte på hvordan de kan hjelpe kundene til å være bedre forberedt på det som skjer i livet – heldigvis eller uheldigvis. Reklamen skulle levere bevisene på Gjensidiges merkevarepåstand om at ”Det er godt å være forberedt”.

Vi laget en helt ny visuell identitet: et fargerikt, illustrativt og lekent uttrykk som bryter med den gamle, trauste og «blå» identiteten, og som gjør det enkelt å formidle historier om folks liv. Vekteren har blitt forenklet og gjort til et klassisk ikon med det resultat at historie og arv har blitt ivaretatt og fremhevet. Logo/identitet fungerer da også optimalt på digitale flater.

Vi har sammen med Gjensidige skapt en visuell identitet som fungerer like godt på mobile og andre skjermbaserte medier som i print og andre, tradisjonelle flater.

For Gjensidiges profil vant vi Merket for god design 2014 og gjensidige.no ble tildelt Farmandprisen for «Beste idé og design på norske nettsider». 

Småbarnsliv for Gjensidige på Facebook vant Årets Facebookside på Social media days 2014. 

Andre gode resultater

Se flere Arbeider