Fornybar energi på sosiale medier

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og bidrar til det grønne skiftet gjennom ren og fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Vi har bistått Statkraft siden 2019 med strategi, innhold, kampanjer og optimalisering av deres sosiale mediekanaler.

Kontaktpersoner

Strategiutvikling

Dinamo har jobbet sammen med Statkrafts team på alt fra I tett samarbeid med Statkraft utviklet vi deres globale sosiale medie-strategi, i henhold til deres forretnings- og kommunikasjonsstrategi. Denne skulle ta for seg alle plattformer, på tvers av 19 land. Ut ifra denne ble det utviklet guidelines – en levende og operativt plan for hvordan de langsiktige målene kan ivaretas i det daglige sosiale medie-arbeidet. Vi stod også for retningslinjer for ansatte i Statkrafts sosiale medie-bruk knyttet til jobb.

Ekspress, retainer og organisk innhold

Ut ifra strategiarbeidet startet vi i 2019 med å utvikle innholds-kategorier, maler og grunnlag for organisk innhold. Gjennom en retainer-avtale, har vi laget månedlige publiseringsplaner for Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter.

Statkraft har nærmere 5.000 ansatte, og har mange avdelinger og virksomhetsområder i et geografisk spredt område. Gjennom arbeidet har vi jobbet for å ivareta employer branding, alle virksomhetsområder og land gjennom et år. I tillegg er Statkraft et statlig selskap som ofte er i media, hvor reaksjonstid har vært kort for å kommentere og lage innhold for dagsaktuelle hendelser.

Innhold levert som ekspress, som tilsvar i en av mange klimadebatter i media.

Det har vært spesielt viktig å gi et visuelt løft, samtidig som komplekse temaer som strøm, kraftproduksjon og fornybar energi ble kommunisert på en enkel og engasjerende måte.

Statkraft Explained

En viktig kommunikasjonsplattform for Statkraft er Statkraft Explained, en plattform hvor komplekse tema innen klima, miljø og bærekraftig kraftproduksjon blir forklart på en lettbent måte. Her har Dinamo laget visualiseringer, filmer, tekster og sosiale medie-kampanjer som har gått på tvers av 19 land for å drive trafikk og bygge omdømme.

Korte filmer for LinkedIn, Facebook og Instagram mangedoblet rekkevidde og trafikk til Explained by Statkraft.

Kampanjer og annonsering

I tillegg til fortløpende innholdsproduksjon og publisering, har vi drevet målrettet annonsering mot 16 land. Innholdet har blitt oversatt til flere forretningsspråk, og gjennom nøye segmentering har vi distribuert innholdet til viktige markeder og målgrupper.

Et eksempel er rekrutterings-kampanjen for trainee-programmet Sommerprosjektet.

Her har vi utviklet innhold og jobbet tett med rekrutteringsteamet for å tiltrekke talenter fra hele verden, med hovedvekt på Instagram, Instagram Stories, Linkedin og målrettet annonsering. Dette ble støttet opp med godt innhold på nettsiden og video. Dinamo dokumenterte også studentenes opplevelse på video, som ble til en promoteringsfilm for neste kull.

Resultat:

Statkraft gir også hvert år ut rapporten Lavutslippsscenario hvor

Sosiale medie-arbeidet i Statkraft har blitt konkretisert og helhetlig, og er en viktig brikke i selskapets kommunikasjonsarbeid.

I løpet av perioden har Statkraft, med hjelp fra Dinamo, gått fra ca. 40.000 følgere på LinkedIn til over 200.000. Dette har vært primært gjennom organisk vekst, og LinkedIn har dermed blitt en effektiv, organisk kanal for både intern og ekstern kommunikasjon for Statkraft.

Kampanjen Explained by Statkraft har vi kjørt i flere omganger. Nettstedet fikk en økning i antall unike brukere på 2.150 prosent målt mot samme periode året før. Samtidig økte vi den totale rekkevidden til Statkraft på Facebook med 115 prosent målt mot året før, og økningen i engasjement var på 81 prosent.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider