Unik tradisjonell kunst i nye formater

Tjenester

Formidling på nye premisser

Lillehammer Kunstmuseum er regnet for å være et av landets mest betydelige kunstmuseer og ligger midt i Lillehammer sentrum. Museet har en kunstsamling med flere høydepunkter fra norsk kunsthistorie fra 1800-tallet frem til i dag.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Museet har et bredt pedagogisk tilbud med blant annet omvisninger, foredrag og Kunstpauser. Dinamos oppgave har vært å designe et nettsted som fremhever og formidler museets unike tilbud.

Resultat

Kunst som når ut til brukerne i deres kanaler

Designet av nettstedet til Lillehammer kunstmuseum ble spesielt viktig i denne formidlingsoppgaven. Dernest utviklet vi en responsiv nettløsning for alle flater.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider