Unik tradisjonell kunst i nye formater

Tjenester

Formidling på nye premisser

Lillehammer Kunstmuseum er regnet for å være et av landets mest betydelige kunstmuseer og ligger midt i Lillehammer sentrum. Museet har en kunstsamling med flere høydepunkter fra norsk kunsthistorie fra 1800-tallet frem til i dag.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Museet har et bredt pedagogisk tilbud med blant annet omvisninger, foredrag og Kunstpauser. Dinamos oppgave har vært å designe et nettsted som fremhever og formidler museets unike tilbud.

Resultat

Kunst som når ut til brukerne i deres kanaler

Designet av nettstedet til Lillehammer kunstmuseum ble spesielt viktig i denne formidlingsoppgaven. Dernest utviklet vi en responsiv nettløsning for alle flater.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Du hører fra oss annenhver mandag.