Flybussen er en profesjonell allianse av store, seriøse busselskaper.

Tjenester

Design for Flybussene i Norge

Flybussen gjør det enklere og mer sømløst å reise effektivt til og fra alle de store Flyplassene i Norge.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Flybussen er Norges ledende kjede av Flybusser med ruter til 8 av landets lufthavner. Flybussen eies av transportoperatørene Tide, Boreal, Norgesbuss, Nettbuss og Flybussekspressen. Selskapet Flybussen.no har som formål å samle selskaper som driver med flybusser i Norge til samarbeid om å utvikle felles markedsføring, dele kompetanse, og styrke de ulike selskaps merkevare. Selskapene som deltar i alliansen er både partnere og konkurrenter og samarbeidet reguleres av en selskapsavtale. Flybussalliansen har etablert felles markedsstrategiske og sammen med Dinamo utviklet felles merkevareplattform, kommunikasjonskonsept og ny visuell identitet.

Kriterier

For at den visuelle profilen skal kunne bidra til at Flybussen (internt og eksternt) oppleves som sømløs, profesjonell, stolt, og personlig ble det utarbeidet noen overordnedekriterier for den visuelle identiteten.

Den nye visuelle identiteten skal:

Konseptet

Flybussen-alliansen Den visuelle identiteten bygger på konseptet «Alliansen». Alliansen = en aktør med en sterk kjerne. Hver byggekloss (hvert busselskap) bidrar med sin individuelle karakter inn i kjernen. Samlet utgjør de en form som oppleves som enhetlig og skaper styrket synlighet og kjennskap.Nøkkelen til konseptet er et overordnetsystem som spiller på fragmenteringen men samtidig samler, ivaretar og tilpasses egenarten til de ulike aktørene.

Visuell indentitet

Identiteten baserer seg ikke bare på én enkelt logo, men et helhetlig visuelt uttrykk satt sammen av blant annet navnetrekk, logoikon, farger og typografi. Logosystemet tilrettelegger for at Flybussen kan co-brande med ulike busselskap som avsender.

Mønster og Differensiering

Dynamiske mønstre inspirert av landskap som åker, fjell, hav og bølger representert av linjer, teksturer og profilfarger, reflekterer alliansepartnernes egenart. Mønstrenes seriepreg og fleksibilitet skaper en bro mellom de ulike selskapene i alliansen på tvers av de ulike aktørers egenart. Mønsterkodering øker synlighet og skiller Flybussen fra andre aktører i transportkategorien.En variabel og fleksibel fargepalett representer hver aktør i alliansen. Flybussens profilfarge i magenta differensierer tydelig i kategorien og gir verdifulle kommunikasjonsmuligheter.Den visuelle identiteten er tatt ut på ulike flater som blant annet buss, billettautomat, nettside, visittkort, sosiale medier og i annonser. Den nye visuelle identiteten er ett ledd i den stadige jobben med å tilrettelegge for at Flybussen skal kunne opptre som, kommunisere som, oppleves som; sømløse, profesjonelle, stolte og personlige.

Prinsipp for avsenderidentitet

Alliansens logo benyttes der Flybussen kommuniserer med en felles og nasjonal rolle.Bussoperatørens logo benyttes for regional kommunikasjon.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider fra Design