Filmer for Digitaliseringsdirektoratet

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Digitaliseringsdirektoratet utvikler digitale fellesløsninger for det norske samfunnet – både for offentlige etater, næringsliv, organisasjoner og private borgere. Vårt oppdrag var å lage en serie info-filmer for ulike tjenester. Filmene skulle gi Digdir en tydelig stemme og gjenkjennbar profil. De skulle fungere både i interne presentasjonsmøter og i eksterne sammenhenger på nettet. Og de skulle på en pedagogisk måte presentere viktigheten av digitalisering og hvordan ulike løsninger representerer mange fordeler for oss alle i hverdagen.

Løsning

Fordelene med digitalisering er at mye blir enklere, tryggere og billigere enn før. I tillegg går det veldig mye raskere. Digitale fellesløsninger er viktige byggeklosser for raskere og mer samordnet digitalisering i offentlig sektor. Men digitalisering blir også møtt med skepsis. Dels fordi det er nytt, men også fordi brukere kan oppleve utfordringer knyttet til mestring. Alle filmene ble derfor bygget over samme mal: En presentasjon av fordelene knyttet til digitalisering, en forklaring av den konkrete løsningen og en avslutning som adresserte motstanden som kanskje noen føler.

Filmene