200 kr gir rent vann for et helt liv

Tjenester

Fasteaksjonen går best digitalt

Fasteaksjonen er Norges neste største innsamlingsaksjon. Mer enn 1100 menigheter arrangerer årlig lokale aksjoner til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Oppgaven vår var å designe og utvikle digitale løsninger som bidrar til kjennskap og engasjement for giverne, men også har som mål å forenkle kommunikasjon og prosesser mellom menighetene og Kirkens Nødhjelp.

Nordstrand menighet Bilde til Fasteaksjonen Joshua og Helene Brekke

Dinamo har designet og utviklet et helt nytt og funksjonelt nettsted. Det ble designet først og fremst for mobil, og det er knyttet opp en rekke funksjoner for menighetene som e-handel, digital rapportering, og resultatvisning i en avansert geografimodell. Dette er gjort gjennom løpende integrasjon mot blant annet innbyggertall, betaling, Vipps og CRM-system.

Løsning

Andre gode resultater

Se flere Arbeider