Læringsverktøy for Enova

Vi står foran store energi- og klimautfordringer, men dette er utfordringer vi kan løse med kunnskap. Enova ønsker å bidra til å gi barn og ungdom i den norske skolen forutsetninger for å ta neste generasjons beslutninger innen energi og klima. Vår utfordring fra Enova var å lage et digitalt læringsverktøy som dreier seg om energi- og klimautfordringen, og som tar over stafettpinnen etter den tidligere satsningen «Regnmakerne» ved skolestart høsten 2014.

Kontaktpersoner

Læringsprogrammet er frivillig for skolene og lærerne, så det er desto viktigere at materiellet og løsningen er engasjerende, enkelt å bruke og godt integrert mot øvrige kompetansemål. I tillegg må løsningen være tilrettelagt og “nøkkelferdig” for lærere og elever å ta i bruk via deres innloggingssystem Feide.

Enova's website displayed on a laptop

Strategien og konseptet

Dinamo utviklet et konsept vi kalte “Energiutfordringen”. Her har vi stått for hele prosessen fra brukeropplevelse, arkitektur, design og programmering, frem til selve innholdsproduksjonen. Verktøyet er ment til klasseromsundervisning og spesialoppdrag tilpasset 5.-7. trinn. Dette undervisningsprogrammet gir elevene viktig innsikt i energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål.

«Energiutfordringen» er laget med fokus på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden, og tilpasset relevante kompetansemål i naturfag og samfunnsfag.

Løsningen er helt selvstendig og enkel å ta i bruk ettersom det ikke er avhengig av sammenstilling av flere kilder eller andre opplegg.

Oppdrag om klima og miljø

Det er lagt opp til forskjellige “oppdrag” for hver av de fire hovedelene av “Energiutfordringen”, som også har fått sine egne ikoner og illustrasjoner.

Et gjennomgående grep er også at vi tar i bruk ulike spillmekanismer for å engasjere og motivere elevene, og dette går igjen både på oppdragene og ikke minst for gruppearbeidet hvor vi setter lagene opp mot hverandre og man må fullføre diverse steg for å “komme seg gjennom” løsningen.

Elevene skal altså selv løse oppgaver underveis, og involvering og små belønninger for gjennomførte steg blir derfor en sentral del av gjennomføringen av timene.

Prosessen

Dinamo har stått for all teknisk utvikling og programmering av plattformen, trådskisser, UX, design, konsept og foredling av innhold. Kort forklart, alt som skulle til fra start til slutt.

Tidlig og sentralt i utviklingsfasen ble det etablert en styringsgruppe med representater fra både naturfaglig og pedagogisk ståsted. Gruppen består blant annet av Enova, Dinamo og innleide konsulenter fra NTNU og utdanningssektoren.

Det faglige og pedagogiske aspektet blir således ivareteatt og integrert fra start og helt til mål. I tillegg til styringsgruppen etablerte vi også en operativ gruppe som har fulgt innholdet og utviklingen av dette fra dag til dag, sammen med Enova.

Se læringsverktøyet og mer informasjon her.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider