Dinamo for Elkem

Dinamo ble engasjert av Elkem for å bistå dem i deres arbeid med bærekraft og klimafaglige prosjekter.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Elkem har gjort et stort og viktig arbeid på renseteknologier og med å utvikle nødvendige komponenter til blant annet elektriske kjøretøy. De har i tillegg laget grundige bærekraftsrapporter. Dinamos oppdrag ble å bistå med uttak og synliggjøring av arbeidet.

Løsning

Vi løste oppgaven «utrulling av Bærekraftsrapporten 2017» gjennom historiefortelling og menneskeliggjøring av tallene fra Bærekraftsrapporten. Vi bisto med innholdsproduksjon på hjemmesiden deres, og med en omfattende innholdsplan til deres ulike SoMe-kontoer. Innholdsplanen bestod blant annet av kommunikasjonselementer som tekstplakater, fullanimerte filmsnutter, og animering av symboler opp på eksisterende film.

Oppdraget for Elkem innebar også at en av våre rådgivere var en del av kommunikasjonsavdelingen en dag i uken, hvor hun gjennomførte daglige gjøremål for avdelingen over en periode.

Resultat

En bredere målgruppe fikk tilgang og innblikk i det viktige arbeidet Elkem gjør på bærekraft, og bedriften fikk tilstrekkelig kommunikasjonsressuser i en underbemannet periode.

Elkems teknologi og materialer forbedrer batterier til elektriske kjøretøy på flere måter.Her kan du lese om Elkems plass i batteri-verdikjeden:https://www.elkem.com/innovation/research-projects/battery-solutions/

Publisert av Elkem Mandag 8. april 2019

Andre gode resultater

Se flere Arbeider