Kulturstipend og abstrakte drømmer

Tjenester

Visuell profil, illustrasjoner og interaktiv nettløsning for
for Drømmestipendet

Drømmestipendet skal synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge, og være en verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Hvert år deler de ut 100 stipendier à 10 000 kroner i syv kategorier: dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst, sirkus og annet.

Kontaktpersoner

Søknadsportal

I tillegg til nettsiden, drommestipendet.no, som presenterer aktuell informasjon om stipendet, årets jurymedlemmer og utlisting av vinnere og nominerte til stipendet har Dinamo utviklet en søknads- og juryeringsportal. Portalen fungerer som plattform for innsendelse, nominering, juryering og tildeling av Drømmestipendet.

Søkere, kulturutøvere mellom 18 – 25 år, kan registrere seg og skrive en søknad om hvorfor akkurat h*n fortjener å bli tildelt stipendet. Søknaden inkluderer en beskrivelse av deg selv, dine drømmer som kulturutøver samt multimedieinnhold som video, bilder og lyd.

Hvert år utnevnes det en jury for de ulike kategoriene (dans, musikk, skapende skriving, sirkus, teater, visuell kunst og åpen klasse) som skal bedømme alle søknader og avgjøre om disse skal nomineres til årets Drømmestipendet. Søknader som nomineres sendes videre til 3 runder med juryering av kyndige fagpersoner før vinnere annonseres på drommestipendet.no.

Interaktiv statistikkvisning

Konseptet rent visuelt representerer abstrakte tolkninger av drømmer. Hver av de syv kategoriene har fått sin egen illustrasjon inspirert av eget mangfold. Overordnet seriepreg er ivaretatt ved gjenbruk av teknikker og farger. Ulik bruk av illustrasjonene og farger åpner for spennende variasjon. Mangfoldig fargepalett gjør profilen leken og glad.

Symbolet er en organisk abstraksjon av bokstaven «D». Til navnetrekk/displayfont brukes typografi med klassisk grunnform samt detaljer med et litt «rampete» preg. Logoen er svart når den står sammen med illustrasjonene. På flater hvor illustrasjonene ikke er til stede brukes et logosymbol som henter opp farger og elementer fra illustrasjonene, og som energisk tillater seg å bryte ut av formen.

I 2020 ble kriteriene for hvem som kan søke på Drømmestipendet endret. I forbindelse med det, utviklet vi en mini-kampanje med nye illustrasjoner, animert i en ny film.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider