dinutvei.no – veiviser ved vold og overgrep

I samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har vi utviklet en kampanje for å øke kjennskapen til dinutvei.no – en nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Vold i nære relasjoner og voldtekt er en av våre største samfunns- og kriminalitetsutfordringer. Denne type vold har et stort omfang, og flere enn vi tror lever i frykt for noen som står dem nær. Som en del av Justisdepartementets handlingsplan Et liv uten vold fikk Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å utvikle en ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Målet med portalen er å gi utsatte for denne typen vold hjelpen de trenger, så raskt som mulig. NKVTS valgte Dinamo til å utvikle en kampanje for nettsiden, som fikk navnet dinutvei.no.

Løsning

Vårt oppdrag var å øke kjennskapen til dinutvei.no og til vold i nære relasjoner og voldtekt som samfunnsproblem. Ved å fortelle at vold kommer i mange former og at ikke alle er fysiske ville vi utvide assosiasjonene mange vanligvis har til vold. I tillegg ville vi adressere at vold i nære relasjoner ikke gjelder en bestemt gruppe mennesker, men kan ramme uansett alder og kjønn. Målgruppen var bred – kommunikasjonen skulle favne mange mennesker. Kampanjen skulle skape nysgjerrighet, oppmerksomhet og engasjement – og gjerne diskusjon, uenighet og debatt. Dinamo utviklet flere filmer, annonser og radiospotter med utgangspunkt i problemstillingen. Vi opprettet også en egen Facebookside for dinutvei.no.

Filmene

Du kan lese mer på dinutvei.no.

dinutvei.no – Barn
dinutvei.no – Mann
dinutvei.no – Kvinne

Radio

En del av kampanjens uttak ble også radiospotter. Den sterke og ganske så utrivelige radiokampanjen sikret også Dinamo og NKVTS førsteplass i  Sølvmikken-konkurransen.

Spot 1
Spot 2

Resultat

Kampanjen har blitt svært godt mottatt blant både folk ”der ute”, og blant de som jobber med disse problemstillingene i det daglige. På Facebook var kommentarene blant annet ”Takk for at dere finnes” og ”Kjempeviktig tiltak” og ”Den mest treffende videoen jeg har sett på lenge”. Radiospottene vant Sølvmikken for februar 2016.

Andre gode resultater