Elektrisk miljøhovedstad

Oslo var miljøhovedstad i 2019. I den forbindelse bestilt Ruter 70 nye elektriske busser. 

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Unibuss var den største aktøren i prosjektet, da de skulle sette hele 40 av de 70 nye bussene i drift. Prosjektet fikk etter det politiske vedtaket om storinnrykket av elbusser en særlig medieoppmerksomhet, og i tillegg var rekkevidde og ruteplanlegging avhengig av positivitet og kjørestil hos bussjåførene. Internkommunikasjon ble derfor også svært viktig.

Løsning

Ida hadde en 20 % stilling i Unibuss for å jobbe med blant annet kommunikasjonsstrategi, kommunikasjonsberedskap, PR-arbeid, utspillsplaner og pressearrangement om elbuss. 

Det ble gjennomført flere interne kampanjer og forankringsstrategier i selskapet. Interne ambassadører, rollups, foldere, interne skjermer og intranett ble hyppig benyttet, i tillegg til arrangement og informasjonsmøter.

Resultat

Innføringen av elbussene i Oslo opplevde lite ekstern kritikk, og batterikapasiteten til bussene gikk over all forventning.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider