Elektrisk miljøhovedstad

Oslo var miljøhovedstad i 2019. I den forbindelse bestilt Ruter 70 nye elektriske busser. 

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Unibuss var den største aktøren i prosjektet, da de skulle sette hele 40 av de 70 nye bussene i drift. Prosjektet fikk etter det politiske vedtaket om storinnrykket av elbusser en særlig medieoppmerksomhet, og i tillegg var rekkevidde og ruteplanlegging avhengig av positivitet og kjørestil hos bussjåførene. Internkommunikasjon ble derfor også svært viktig.

Løsning

Ida hadde en 20 % stilling i Unibuss for å jobbe med blant annet kommunikasjonsstrategi, kommunikasjonsberedskap, PR-arbeid, utspillsplaner og pressearrangement om elbuss. 

Det ble gjennomført flere interne kampanjer og forankringsstrategier i selskapet. Interne ambassadører, rollups, foldere, interne skjermer og intranett ble hyppig benyttet, i tillegg til arrangement og informasjonsmøter.

Resultat

Innføringen av elbussene i Oslo opplevde lite ekstern kritikk, og batterikapasiteten til bussene gikk over all forventning.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!