Rjukan VGS

Gjennom vårt arbeid har vi økt søkertallet til Landslinjen for Natur og Miljø på Rjukan VGS betydelig.

Bakgrunn

Landslinjen tar imot elever fra hele landet, har særlig fokus på fag innen natur, miljø, og realfag. De er mye utendørs, og lærer gjennom praktiske og arbeidslivsrelevante oppgaver. Elevene har tilgang til en egen lab på Hardangervidda. Likevel har de slitt med rekrutteringen, og Dinamo fikk i oppdrag å finne klimaforkjempere og miljøbevisste til å fylle Norges vakreste klasserom. 

Løsning

For å øke antall søkere til videregående måtte vi nå både unge, men også skolerådgivere og ikke minst foreldre. Basert på kvalitative og kvantitative undersøkelser av elevene fant vi deres motivasjon for å søke linjen, kom vi frem til flere delmålgrupper med hver sine kjernebudskap.  

Sammen et fantastisk produksjonsteam utvidet vi filmer og en fotobase. Bildene og filmene ble til spesialtilpasset innhold på Snapchat, Instagram, Facebook, fysisk materiell, nettsiden, YouTube og mer.

Resultat

Gjennom mediearbeid, smart segmentering og annonsering på digitale plattformer og fysiske møtepunkt klarte vi å øke søkertallet drastisk allerede etter første rekrutteringskampanje.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider