Hvordan får vi større mangfold og toleranse i språket?

Tjenester

Dinamo for IMDi

Arabisk og somali snakkes av mange millioner mennesker. Det er språk med lange tradisjoner og en rik kulturarv – det er to språk med et stort mangfold! Men, i dagligtalen på både arabisk og somali brukes det sjelden gode og respektfulle ord for homofil, lesbisk, bifil eller transpersoner.

Kontaktpersoner

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Skeiv Verden slo seg derfor sammen og kom fram til en ordliste med alternative, ikke-dømmende ord og uttrykk. Dinamo fikk i oppgave å lage filmer som presenterte ordene, der målgruppa var ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Kjønn og seksualitet kan være sensitive tema for mange, og vi ønsket derfor å lage animasjonsfilmer som ikke ville være «skumle» å få opp på mobilen, men som samtidig snakket direkte til de unge på en interessevekkende måte. Resultatet ble filmer som hedret det arabiske og somaliske språket og kulturen, men som allikevel satte spørsmålstegn ved «mangelen» på gode og respektfulle ord for homofil, lesbisk, bifil eller transperson. Filmene skulle sette i gang en tankeprosess hos målgruppen, og kanskje, på sikt, få dem til å reflektere over eget språk og ta i bruk ordene. Endring i språk tar tid – og disse filmene skulle være første skritt i riktig retning.

Den visuelle stilen i filmene ble en vakker blanding av referanser fra diverse spillunivers, den populære serien «Stranger Things» og 80-tallet. Filmene ble animert av Racecar og publisert under Oslopride 2020.