Symbolikk til å stole

Tjenester

Redesign av Feide

Sammen med de ulike fargede formene er det enkelt for Feide å utvide kommunikasjon og navigasjon med en felles avsenderidentitet.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Utdanningsdirektoratet, Uninett og Unit står bak Feide. Feide er den nasjonale løsningen for trygg innlogging i utdanning og forskning – og skal fremover også muliggjøre enkel og sikker deling av data og datadrevet innovasjon innenfor samme sektor. Feide skal levere alt dette, samtidig som personvernet til enhver tid er ivaretatt.

Kort fortalt gir Feide trygg innlogging, sikker datadeling, forbedret personvern og innovasjon. I denne utvidelsen av tjenesten, ønsket Udir å redesigne Feide – hovedsakelig fordi de ønskede assosiasjonene rundt Feide utvides; fortsatt sikkerhet, trygghet, tillit – men også til deling av data, flyt og muligheter.

Løsning

Løsningen ble å lage et sterkt, tydelig logosymbol – som hovedsaklig speilet sikkerhet (hengelås), men også brukeren (hode og kropp) og representerte flyt og deling (bro og kobling). Alt i et formspråk som benyttes både som egenartet strek i ikoner, illustrasjoner og i linjer som benyttes som grafiske former. De oppbrutte linjene og prikkene skaper følelsen av kommunikasjon og bindinger, og sammen med de ulike fargede formene er det enkelt for Feide å utvide kommunikasjon og navigasjon med en felles avsenderidentitet. En tilleggsverdi for den observante brukeren, er at symbolet inneholder alle bokstavene som danner navnet Feide.

Det ble også laget en kommunikasjonsstrategi og en medieplan for å styrke posisjonen og øke kjennskapen til merkevaren Feide. Over en lengre periode satt en PR-ressurs fra Dinamo ukentlig hos UDIR.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider