Dinamo for Energi Norge

Vannkraft er fornybart, stabilt og forutsigbart. Sammen med Energi Norge har vi laget en film som forteller om viktigheten av kombinasjonen av vann-, vind- og solenergi.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Når vi skal erstatte fossile energikilder med elektriske er vi avhengig av å produsere mer fornybar energi. Sol og vindkraft er i vekst i Europa, men vannkraften må være der for å skape stabilitet når sola ikke skinner eller det er vindstille. Vannkraft har også flere unike egenskaper som lagring, noe som gir oss nødvendig fleksibilitet i energisystemet. Norske og europeiske beslutningstakere må forstå behovet for vannkraft – også i fremtiden.

Løsning

Vi lagde sammen med 3rd Floor en leken, kreativ og fargerik film, som skilte seg veldig ut fra mange andre uttrykk som målgruppen daglig ser. I sosiale medier delte vi filmen, og dro relevante aktører inn til Energi Norge sin landingsside hvor de kunne lære mer om tema. Det ble laget korte snutter av filmen, GIF og stillbilder til SoMe-innleggene.

Resultat

Filmen ble laget i både en norsk og en engelsk versjon. Vannkraft har ikke samme naturlige posisjon i Europa som her i Norge, men da rammevilkårene for fornybar energi ble diskutert i Sustainable Finance i EU ble vedtakene rundt vannkraft positive. I norsk kontekst posisjonerte filmen vannkraft, og understreket viktigheten av vannkraft også i fremtiden.

Andre gode resultater

Se flere Arbeider