Digitalt fagverksted for IMDi

IMDis Fagverksted ble i 2020 flyttet til nett og gjort digitalt. Gjennom fem direktesendinger hjalp vi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å gjennomføre årets viktigste konferanse for alle som jobber med integrering i Norge. 

Kontaktpersoner

Fagverkstedet arrangeres hvert år av IMDi. Her møtes de som jobber med integrering for erfaringsutveksling, faglig påfyll og inspirasjon fra hele landet. På grunn av koronasituasjonen måtte IMDi tenke annerledes om årets arrangement. Dinamo hjalp direktoratet med å planlegge og levere en fullverdig konferanse over fem livesendinger i løpet av høsten 2020.

Digitaliseringen av Fagverkstedet ble i utgangspunktet gjort som en erstatning for den fysiske samlingen. Men merverdien har vært stor og fordelene mange ved å gjøre fagverkstedet digitalt.

Videoinnslagene ble også produsert av Dinamo. Her med opplesning fra teleprompter

Selv om digitaliseringen av fagverkstedene i utgangspunktet ble lansert som en erstatning for de fysiske fagverkstedene, har fordelen vært mange. Sendingen har hatt større deltakelse enn det gamle fagverkstedet. 

Varierte formater og levende formidling

Tema for Fagverkstedet 2020 var den nye integreringsloven som trådte i kraft 1. januar 2021. Dinamo gjorde det mulig for IMDi å presentere den nye loven på en engasjerende måte for et bredt publikum. Dette gjorde vi gjennom forhåndsinnspilte innlegg og innslag med fagpersoner på området, panelsamtaler, spørsmål fra publikum, presentasjoner i studio og intervjuer.

Spørsmål fra seerne ble besvart direkte av paneldeltakerne.

Langt flere deltakere enn før

Kommuner, fylkeskommuner, voksenopplæringer, NAV-kontorer og andre institusjoner som jobber med integrering er alle sammen i målgruppa for Fagverkstedet. Gjennom å digitalisere arrangementet har Fagverkstedet blitt tilgjengelig for flere. Der man tidligere har sendt én eller to deltakere, har nå hele avdelinger kunnet delta. Hver av sendingene har 600-900 seere live, mens flere tusen har sett sendingene i opptak i etterkant.

Tilbakemeldingene viser at opptak av sendingene har vært brukt i opplæringsøyemed, og som utgangspunkt for både formelle og uformelle faglige diskusjoner på arbeidsplassen.

Smittevernhensyn satte begrensninger på antall paneldeltakere.

Bedre kontakt med publikum

Sendingene har bestått av en miks av forhåndsinnspilte innslag og «live fra studio»-flerkameraproduksjon med flere lyd- og bildekilder. I kjent talkshow-stil har programleders manus vært tilpasset formatet og presentert ved hjelp av teleprompter. Seerne har fått mulighet til å sende inn spørsmål løpende i sendingen, og spørsmålene har blitt besvart direkte i studio. I tillegg har deltakerne blitt loset videre til videre diskusjon med hverandre etter sending i et eget chatforum. Etter hver sending har vi gjennomført publikumsevalueringer og på den måten kontinuerlig forbedret både innhold og produksjon gjennom de fem sendingene.

Totalleverandør av digitale arrangementer

Å gjennomføre et arrangement digitalt, krever mer enn å filme et fysisk arrangement. Et vellykket og engasjerende digitalt arrangement krever at man tilpasser seg formatet og tar utgangspunkt i publikums situasjon. Dinamo bisto IMDi og leverte blant annet:

  • Planlegging av innhold til alle sendinger
  • Utforming av manus og støtte til manusarbeid
  • Forberedelse av deltakere og kameratrening
  • Grafisk materiell
  • Et virtuelt venterom for publikum før sending
  • Flerkamera filmproduksjon og øvrig teknisk produksjon, både live og til innslag
  • Direkte integrasjon mot spørsmålsstillere på IMDis eget nettsted
  • Grafisk levering av spørsmål fra seere direkte på skjerm
  • Distribusjon av livesending og opptak på IMDis egne nettsider via plattformen Vimeo

Gjennom faste redaksjonsmøter, kjøreplaner og kontinuerlig evaluering etablerte vi en god arbeidsprosess fra start. Det ble gjennomført generalprøver før alle sendinger, noe som ga rom til å optimalisere og justere manus og produksjon før selve sendingen. Dette har gitt kunden kontroll og forutsigbarhet, og gjort det mulig for Dinamo å bistå i hele leveransen, både på innhold og selve produksjonen.

Navnesupring og annen grafikk blir produsert i IMDis profilfarger og -font og brukes på direktesendingene.

Smidig produksjon til alle formater

IMDis digitale Fagverksteder har høstet svært gode tilbakemeldinger fra publikum. Med en egen smittevernsansvarlig på sett og streng oppfølging av smittevernreglene fikk vi gjennomført sendinger gjennom hele høsten 2020.

Dinamo har bygd opp et smidig, dedikert produksjonsteam som kan produsere relativt avanserte sendinger innen kort frist. Vi kan levere både mindre og større produksjoner, og bistår med vår spisskompetanse i alt fra å planlegge innhold, skrive manus, kamera- og presentasjonsteknikk til den grafiske og tekniske produksjonen. Dinamo har et godt samkjørt team som er fleksible og løsningsorienterte for å skape best mulig rammer for produksjonen. Det er viktig for oss at alle som skal være med opplever situasjonen som trygg og får god trening i oppgaven før kamera slås på. Godt innhold presentert på en god måte gir en god sending.

Produksjonen kan tilpasses alle formater. Eksempler på formater som kan gjøres helt eller delvis digitalt er seminarer, konferanser, presentasjoner, debattarrangementer eller frokostmøter.