7,125 grader

Tjenester

Nominert i «Design i 100 år» Den Norske Opera
& Ballett

I forbindelse med nomineringen i DOGA og Aftenpostens Norsk Design i 100 år har vi hentet frem denne identitetsjobben fra arkivet. Vi er stolte og ydmyke for å se at profilen står sterk og vakker fremdeles, og ikke minst av selskapet av andre designarbeider vi er nominert sammen med.

Kontaktpersoner

Credits, attributions, details

Lansert
2008

Oppgave

Den Norske Opera og Nasjonalballetten flyttet inn i nytt bygg i Bjørvika i 2008, og trengte nytt institusjonsnavn og identitet basert på ny merkestrategi. Institusjonen Den Norske Opera hadde frem til da ikke fremstått med en klar og enhetlig profil. Nasjonalballetten har blitt oppfattet som mer moderne og nyskapende, mens Operaen oppfattes som litt mer «satt» og «finkulturell». Likevel har Nasjonalballetten hatt en betydelig lavere kjennskapsgrad enn Operaen, og mange respondenter var usikre på Nasjonalballettens tilhørighet. Dette gjorde det viktig å bygge én felles merkevareidentitet ved hjelp av det nye institusjonsnavnet.

Vi er fornøyde med at vi har klart å redusere antall avsendere, samt at hver aktør (institusjonen DNO&B, og kompaniene Den Norske Opera og Nasjonalballetten) kan fremstå tydelig alene der det er nødvendig ved at man fyller avsendernavnet med farge.

Logoen, i likhet med bygget, fremstår som en sterk og tydelig ramme for alle de kunstuttrykk som skal rommes. Typografien er spesialutviklet og viderefører dagens logouttrykk. Dermed tar den med seg en del av historien inn i det nye, slik ønsket var fra oppdragsgiver.

Strategi

Istedenfor å hente inspirasjon fra andre operahus, studerte vi gallerienes visuelle verden. Vi skisserte ut 2 forskjellige retninger fordelt på kunsten og bygget. Styret i Den Norske Opera vedtok å gå videre med de skissene som visualiserte bygget. Vi ønsket ikke at logoen ble en repetisjon av arkitekturen, men heller en abstrahert fortolkning. I møter med Snøhetta lot vi oss inspirere av hovedvinkelen i arkitekturen: 7,125 grader. Profilens grid-/layoutsystem tar utgangspunkt i diagonaler som krysser hverandre, distinkt eller subtilt. Kunsten uttrykkes gjennom billedbruk, og tekst kan settes diagonalt på bilder om ønskelig. Diagonalen kan illustreres, beskjæres eller stanses. Diagonalene gjennomsyrer hele profilen – ikke bare logoen. Dette gir et helhetlig og konsistent uttrykk. Vi ser at fleksibiliteten i profilen gir mulighet for å danne ulike mønstre og fargeflater og et variert og moderne uttrykk som kan gjenspeile de mange forskjellige kunstformene som finner sted i bygget. De sterke fargene i paletten dukker opp som kontraster til det mer stilistiske logouttrykket på de ulike kommunikasjonsflatene, ofte de som henvender seg til publikum.

Resultat

Det nye navnet på institusjonen ble besluttet å være Den Norske Opera og Ballett (DNO&B), og den skal eksistere sammen med kompaniene i fremtiden. Videre har de 500 ansatte behov for en identitet som er samlende, fordi de til nå har hatt ulike fysiske lokaliteter, ulike identiteter og tildels ulike kulturer. Én samlende profil er en utfordring med 3 avsendere, og spesielt med et så langt institusjonsnavn. Utover dette er ledelsen i DNO&B i en overgangsfase, noe som stilte store krav til gode prosesser i arbeidet. Prosjektet har vært godt forankret hele veien opp til styret, og det har også vært et bredt engasjement i organisasjonen underveis. Dette har bidratt til god kvalitetssikring av de valg som er foretatt i identitetsarbeidet, noe markedstestene av profilen også bekrefter.

Den visuelle identiteten til Den norske opera og Ballet har vunnet flere priser i 2008.

Blant annet «Merket for god design» og «Visuelt, Gull i identitetsdesign stor».

Andre gode resultater

Se flere Arbeider