Felles plattform er svært kostnadseffektivt

Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn, forkortet til DELK er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

I 2020 er DELK en viktig aktør i det norske kirkesamfunnet, i tillegg til aktivt misjonsarbeid og et titalls egne menigheter, driver DELK 5 kristne friskoler i Sør-Norge. Dinamo sitt mandat var i å samle DELK til en felles profil og med gode digitale kommunikasjonsløsninger.

Resultat

Det startet med et felles kommunikasjonsrammeverk og ny visuell profil med egne versjoner for menigheter og skoler. Det ble deretter utviklet en felles nettløsning med ulike tilgangsnivåer tilpasset DELKS organisasjon og brukere.

Hver menighet sin egen løsning i felles rammeverk

Andre gode resultater

Se flere Arbeider