Da folk gikk i tog for en forsikring

Tjenester

Nytt kommunikasjonskonsept for LOfavør

LOfavør tilbyr gode forsikringer og fordeler til over 900 000 LO-medlemmer. Dinamo har utviklet deres nye kommunikasjonskonsept «Fint for deg. Bra for mange.».

Kontaktpersoner

Konseptet knytter LOfavør tettere opp til LO, hvor verdier som felleskap og trygghet står sterkt. LOfavør favner også om disse verdiene, og skal alltid sørge for at det de tilbyr er bra for hvert enkelt medlem, og samtidig være bra for mange flere. Som første kampanje under det nye konseptet, ønsket LOfavør å trekke frem noe av det de er mest stole av: innboforsikringen sin.

Løsning

LOfavør Innboforsikring har en lang og litt dramatisk historie som begynte i 1967 med et ønske om å ta vare på arbeidsfolk – også når de kom hjem fra jobben. Forsikringen er en del av LOfavør sin identitet og er viktig for både intern stolthet og rekruttering av nye medlemmer. Vi ønsket ikke å lage tradisjonell, historisk oppsummering, men å fortelle historien med et med et blikk fra vår tid.

Vi laget en film som kobler datid og nåtid sammen. Sammen med regissør Henrik Zwart kombinerte vi historisk materiale fra LO sine egne arkiver med musikk og klippestil fra vår tid. Filmen ble brukt i sosiale medier og på kino. I tillegg laget vi annonse, bannere og kortversjoner av filmen til sosiale medier.

tester kjn sdkf s fks f sd g gmn dmgn

test kjnsf jaksf j c xzcc sdj fsdk

Andre gode resultater

Se flere Arbeider