Kampanje for Fisherman’s Friend

Fisherman’s Friend har i alle år vært assosiert med sterke pastiller. Nå ønsket de å skape en assosiasjon til en annen form for styrke – den som handler om å være tro mot seg selv og tørre å være annerledes. Fisherman’s Friend lanserte derfor sitt nye konsept

«BE YOU. BE STRONG».

Kampanjen skulle løfte frem personer som gjør det de elsker, uten å bry seg om hva andre mener, personer som Fisherman’s Friend kunne støtte opp under og heie på.

Ambassadørene i kampanjen er brettseiler Inge Kvivik som sluttet i jobben for å gjøre noe med havplasutfordringen og Live Frisak som kjemper mot indre utfordringer.

Filmene er produsert av: Wordup projects

Filmene