Likevekt og menneskelighet

Tjenester

Identitet og nettsted for Advokatfirmaet Økland

Økland er Romerikes største advokatselskap, og kombinerer faglig tyngde med et kreativt og løsningsorientert blikk for sine kunder. Vi har laget en ny visuell identitet for dem som markerer Økland som «litt annerledes» i sin bransje.

Credits, attributions, details

Lansert
2020
Fotograf
Simen Øvergaard

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Siden oppstarten på Strømmen i 1973 har Økland hatt en omfattende vekst og er nå Romerikes største advokatselskap. Suksessen de senere årene stammer fra arbeidsfilosofien: å kombinere faglig tyngde med et kreativt og løsningsorientert blikk, og i dag konkurrerer de også i markedet blant «de store» i hovedstaden. 

Øklands kommunikasjon skal primært nå ut til næringslivsaktører, offentlig etater, ansatte og bransjekolleger. Privatpersoner og media er også viktige, men dette er sekundære målgrupper.

Den nye visuelle identiteten skulle fundamentere selskapets filosofi hvor kreativ tenking i jakten på løsninger er et hovedpoeng. Samtidig var det viktig for dem å legge vekt på det menneskelige aspektet. Identiteten skulle markere Økland som «litt annerledes» i en bransje som er preget av autoritære og upersonlige uttrykk, og samtidig fortsatt representere et troverdig og bunnsolid selskap med en lang historie innenfor lov og rett i Norge.

Løsning

Konseptet «Likevekt» er et bilde både på Øklands arbeidsfilosofi og -kultur, og på det grunnleggende i jussen, hvor paragraftegnet (§) og skålvekten er symbol på guden Justitias dømmende virke og upartiskhet. 

I fargepaletten har vi valgt en corporate blåskala som balanseres av varmere og mer «menneskelige» toner. 

Profilfonten har et moderne preg og er samtidig bygget på klassiske prinsipper. Ø’en har fått en dynamisk og klassisk symmetrisk komposisjon, og kan også brukes som frittstående symbol. 

Illustrasjonene skiller Økland fra andre i bransjen. De har en «støttende rolle» til innhold/budskap, men er også et viktig element som tilfører en menneskelighet til uttrykket og helheten med sin enkle og håndtegnede kvalitet. Sammensetningen av elementene – stram typografi og illustrasjoner med en mer organisk form, og bruken av farger og hvordan de kombineres – gir det nye visuelle uttrykket til Økland en harmoni som skiller seg ut, og en fatning som holder dem innenfor kategorien.

smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!