Viser vei i den nye kommunen

Tjenester

Asker – en kommune som fornyes

Risenga-området i Asker kommune skal i løpet av de neste årene utvikles til å bli et inspirerende sted som oppfordrer til lek og læring.

Kontaktpersoner

Det skal blant annet bygges helt ny ishall og idrettshall, samt ny ungdomsskole og utvidelse av den nåværende videregående skolen. Selv om Risenga kommer til å bli preget av store anleggsområder og mye anleggstrafikk, skal det fortsatt være et tilgjengelig sted for publikum.

Brukerne finner veien til dit de skal.

Dinamo har, i tett samarbeid med kommunen og landskapsarkitekter, bidratt med midlertidige tiltak som skal gjøre det lettere for publikum å besøke og bevege seg i området.

Vi har blant annet utviklet et helhetlig skiltsystem for området som skal informere og hjelpe besøkende med å komme seg rundt under anleggsperioden. Asker kommune har vært fornøyd med pilotprosjektet så langt, og det er planlagt å utvikle skiltsystemet videre slik at det også kan tas i bruk hos andre store anleggsprosjekter i kommunen.

Andre referanser

Se flere Arbeider