Felles identitet for hele organisasjonen – bedre kommunikasjon og tilstedeværelse

Tjenester

Visuell identitet for Jernbanedirektoratet

Tydelig visuell identitet, helhetlig kommunikasjon og etterlatt inntrykk iht. posisjon og strategi.

Kontaktpersoner

Dinamo har vært leverandør av design- og kommunikasjonstjenester. Utviklet kommunikasjonsplattform, kommunikasjonsstrategi, designstrategi. Justere og videreutvikle visuell identitet med en utvidet, tydelig og praktisk designmanual.

Utviklet malprogram for hele organisasjonen slik at de ulike avdelinger og brukere er selvhjulpen i sitt kommunikasjonsarbeide.

Ulikt kommunikasjonsmateriell for intern bruk (PPT, profilartikler m.m.) materiell til messer og konferanser, rekrutteringskampanjer, profileringsfilm, utviklet strategi og presentasjon for Arendalsuka, rådgivning innen bærekraft. Konsept, innhold/tekst og design for Perspektivanalysen mot 2050 samt andre ulike rapporter og presentasjoner.

Utviklet kommunikasjonsplattform for Norsk fagskole for lokomotivførere samt visuell identitet, digital strategi, nettside og rekrutteringskampanjer.

Rapporter o.l.

Andre elementer

Konnekt

Dinamo har vært rådgivende part og utviklet design for Konnekt (koordinerer kompetanse innen samferdsel) samt utviklet konferansemateriell ifm. lansering.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!