Forskning for et bærekraftig kunnskapssamfunn

Tjenester

Nifu, fremoverlent miljø innen studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Nettløsning med fokus på søk og treff av et svært omfattende informasjonsbibliotek.

Kontaktpersoner

Bakgrunn

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en non-profit stiftelse.

NIFUs forskning omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Vi har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet.

NIFUs kjernekompetanse er forskning, utredning, statistikkproduksjon og indikatorutvikling på våre fagområder. Instituttet tilbyr handlings- og beslutningsorientert forskning og kunnskap til oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt.

De hadde behov for en levende nettløsning som muliggjorde enkle søk i omfattende innholdsmateriale.

En konvensjonell nettside med et om attende og filtrerbart søk.

Løsning

Dinamo arbeidet tett med fagmiljøet i Nifu og definerte tydelige mål og ønsker. Dette ble veiet opp mot hva som var teknisk og ressursmessig mulig i 2012. Løsningen ble som skissen under.

Nettløsning designet me fokus på å vise Nifu som den seriøse FOU-aktøren man er, men også et svært funksjonelt verktøy for søk og filtrering av innhold.

En konvensjonell nettside med et omfattende og filtrerbart søk.

ps. om du kikker nøye på skissene, finner du et lite humoristisk element fra designer…

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!