Vi har laget ny profil for samfunnsviterne.Vi har laget ny logo og grafisk profil for Samfunnsviterne. Prosjektet ble utarbeidet over en periode på 9 måneder og den nye profilen ble offentliggjort 10. august.

Vi har laget ny profil for samfunnsviterne

Vi har laget ny logo og grafisk profil for Samfunnsviterne. Prosjektet ble utarbeidet over en periode på 9 måneder og den nye profilen ble offentliggjort 10. august.

Kontaktpersoner

– Samfunnsviterne har høye ambisjoner frem mot 2020, og den nye profilen reflekterer retningen de har staket ut fremover. Høye ambisjoner fra kunden gjør vårt arbeid ekstra inspirerende. Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Samfunnsviterne gjennom hele prosessen, og gleder oss stort over å se den nye identiteten i bruk, sier Ragnhild Schei, Prosjektleder hos oss.

Gjensidig forståelse og godt samarbeid
Den nye logoen er i tråd med Samfunnsviternes mål, verdier og egenskaper, og reflekterer oppdrift og fremdrift. Samfunnsviterne viser alltid vei for sine medlemmer – de er retningsviseren deres. Symbolet i den nye logoen, også kalt Retningsviseren, representerer denne posisjonen og rollen de har påtatt seg.

– Dinamo evnet å sette seg raskt inn i vår organisasjonen. De har vist svært god forståelse av hvem vi er og hvilken organisasjon vi skal bli og tatt hensyn til dette i designprosessen. De utfordret oss på flere områder som har fått oss til å se organisasjonen litt utenfra og hvordan vi oppfattes. Dette har vært svært nyttig – både ved lansering av en helt ny profil, men også i kommunikasjonsarbeidet vårt generelt. Vi har følt oss svært godt ivaretatt av teamet, som var faglig dyktig og inspirerende å jobbe sammen med, sier Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær i Samfunnsviterne.

Samfunnsviterne er en fagorganisasjon for samfunnsvitere og humanister. Foreningen er en pådriver for medlemmenes lønns- og arbeidsbetingelser og jobber aktivt for å heve deres lønnsnivå og fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

Se mer av arbeidet her – http://www.dinamo.no/arbeider/samfunnsviterne/

Teamet fra Dinamo som utarbeidet den nye logoen og profilen for Samfunnsviterne er Kristian Tennebø, Alexandra Schou Salbu, Simen Grankel, Monika Asakskogen og Ragnhild Schei. Illustrasjonene er tegnet av Kristian Hammerstad i ByHands.

Relaterte arbeider

Gå til Aktuelt