Vellykket seminar i samarbeid med Proactima

Torsdag 18 september gjennomførte vi et frokostseminar på Stratos med fokus på krisekommunikasjon og beredskapsledelse. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med vår nye strategiske partner på krisekommunikasjon – Proactima.

Kontaktpersoner

Foredragsholdere, deltakere og arrangører var svært fornøyde med seminaret, som gav faglig påfyll og verdifull innsikt i håndtering av kriser, både fra et bedrifts perspektiv og et personlig perspektiv.

Morgenen startet med frokostservering, kaffe og mingling i de flotte lokalene til Stratos på Youngstorget. Velkomstområdet og konferansesalen ble raskt fylt opp av deltakere fra både offentlig og privat sektor, som var sultne på å lære mer om håndtering av kriser og krisekommunikasjon fra den nye dynamiske duoen Dinamo og Proactima.

På programmet stod blant annet foredrag fra PSTs analysesjef John Hoffmann om håndteringen av terrortrusselen sommeren 2014, Hilde Waaler fra Proactima snakket om krisekommunikasjon og hva de beste gjør riktig, og Dinamos seniorrådgiver Lars-Einar Petterson fortalte om digital krisekommunikasjon, og hvordan den digitale hverdagen har endret måten vi kommuniserer på. Avsluttningsvis gav Guri Bollingmo fra Proactima deltakerne innsikt i stresshåndtering under en krise, og de menneskelige mekanismene rundt dette.

Seminaret var en svært velykket start på vårt samarbeid med Proactima, og vi ser frem til å dra nytte av Proactimas ekspertise på risikostyring og krisekommunikasjon i fremtiden. Dette samarbeidet vil utvilsomt bidra til merverdi for våre eksisterende og fremtidige kunder.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider fra PR