God innsikt fikk oss til å se løsningen 

Å bli sett er viktigere enn å se, kom det fram i samtaler med målgruppene. Denne innsikten ble sentral i utviklingen av nytt kommunikasjonskonsept for Blindeforbundet.

– Alle har hørt om Blindeforbundet, men vi har alle litt begrensede assosiasjoner knyttet til organisasjonen. Umiddelbart tenker de fleste på førerhunder og hvit stokk. Derfor var utfordringen å utvikle et kommunikasjonskonsept som oppleves relevant og viktig for alle – uansett hvilken evne du har til å se, alder eller bakgrunn, sier Ivar Vereide, konseptutvikler og seniorrådgiver i Dinamo.

For ham handler god innsikt om å finne den viktigste årsaken til at brukerne gjør som de gjør. Derfor ble samtaler med ulike målgrupper et viktig steg på veien til løsningen for Blindeforbundet.

– Vi så at det var store avvik mellom hva som er viktig for de blinde og svaksynte, og hvordan alle oss andre ser på det å være blind eller svaksynt.

Det er fint med flinke hunder, men vi trenger alle et sosialt fellesskap med andre mennesker.

De fleste som mister synet isolerer seg og opplever tap av venner, kolleger og hverdag som det største problemet med det å være synshemmet. De mister dermed mer enn synet.

Etter flere samtaler og dybdeintervjuer var det ganske klart at det viktigste for ethvert menneske, uavhengig av om man er blind, svaksynt eller ikke, er «å bli sett.»

Å ikke lenger få være en del av livet er vondt. Angst og usikkerhet er derfor naturlige reaksjoner hos mange av de som rammes. Om vi ser eller ikke, å være en del av et felleskap, å bli sett og føle oss verdsatt, er viktig.

Konseptet ”Å bli sett er viktigere enn å se” ble til ved denne innsikten. Det handler om at mennesker med synshemming er ressurser, at det kan være vanskeligere å miste ungdomstiden enn å miste synet sitt, og på at vi alle kan bidra – som venner, familie, kolleger eller samfunn.

Konseptet ble tatt ut i filmer, printannonser, sosiale medier og radio. Kampanjefilmen «Pappa pappa!» ble sett av over én million mennesker på fire uker.

Kontaktpersoner

1

Relaterte artikler

Tjenester

Relaterte tjenester