Mange holdningskampanjer setter fokus på sykdom og sykdomsrammende, men i den nye filmen fra Helsedirektoratet er det de pårørendes historie som blir synliggjort. Vi har sammen med Racecar laget filmen som skal hjelpe pårørende å bli sett og hørt.

Ny film for Helsedirektoratet

Mange holdningskampanjer setter fokus på sykdom og sykdomsrammende, men i den nye filmen fra Helsedirektoratet er det de pårørendes historie som blir synliggjort. Vi har sammen med Racecar laget filmen som skal hjelpe pårørende å bli sett og hørt.

Kontaktpersoner

– Å være pårørende til en som er syk medfører store belastninger og utfordringer. Det er derfor viktig at disse blir sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende er barn, ungdom eller voksen. Filmen retter seg først og fremst mot helsepersonell og pårørende, men vi håper budskapet også når ut til befolkningen generelt, sier Therese Opsahl Holte, ansvarlig rådgiver hos Helsedirektoratet.

Filmen skal brukes i sosiale medier for å spre ordet om den nye veilederen fra Helsedirektoratet som viser god praksis i pårørendearbeidet. Gjennom ekte historier fra pårørende i forskjellige situasjoner håper vi å treffe en nerve i målgruppen.

– Innsikten viste oss at det fantes utrolige mange sterke pårørendehistorier, og ved å bruke nettopp ekte historier fikk vi synliggjort alle de forskjellige menneskene som faktisk er pårørende. Å være pårørende er ikke avgrenset av alder, kjønn eller sosiale forskjeller. Pårørende finner du overalt i samfunnet, alle med sin unike historie. Vi håper filmen kan bidra til at de nå får enda bedre oppfølging i en vanskelig situasjon, sier Ivar Vereide, tekstforfatter og rådgiver, Dinamo.

Team i Dinamo:

Tekstforfatter og rådgiver: Ivar Vereide

Prosjektleder: Unni Rolfsen

Team i Racecar:

Produsent: Anders Fabritius

Regissør: Jeppe Grüner

Ansvarlig hos Helsedirektoratet:

Therese Opsahl Holte

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider