Engasjerende navigasjon og brukeropplevelse

Annerledesåret 2020 skulle vise seg å bli en spennende og utfordrende ramme rundt design og utvikling av Års- og samfunnsrapporten til Norsk Tipping.

De hadde allerede, i forlengelsen av arbeidet med den visuelle identiteten til Norsk Tipping, startet på et illustrasjonsprosjekt. Dette ble utvidet med konkrete motiv for hvert kapittel i rapporten. Disse ble i sin tur satt sammen til komposisjoner for hver hovedseksjon.

Illustrasjoner som bærende element


Ved å knytte illustrasjonsobjektene – og forøvrig også andre elementer i den visuelle fremstillingen – til funksjoner som evaluerer hvor langt ned på siden brukeren har scrollet var vi i stand til å lage såkalte mikroanimasjoner. Illustrasjoner, tekstblokker, grafer og lignende fader inn i nettleservinduet og bidrar til at det som i utgangspunktet kan være tørt og statisk blir levende og inspirerende å lese.

Brukt riktig har det stor kommunikativ verdi – det skaper en ramme rundt leseopplevelsen, som bidrar til at Norsk Tipping får formidlet det de ønsker på en inspirerende måte

Smart utvikling og programmering av effekter

Innholdet i rapporten har mange ulike formater. Lengre prosatekster alternerer med kortere vignett-tekster og lister, og det hele kompletteres med en rekke tabeller og grafer som fremstiller all statistikken Norsk Tipping besitter.

For å betone disse variasjonene utviklet man et utvalg ulike komponenter for visning av innhold, som varierer fra enkle tekstkomponenter med støtte for ulik formatering – til mer avanserte scrollbare moduler for visning av kortere vignetter og illustrasjoner, tidslinjer og annet.

I tråd med illustrasjonenes oppbygging – enkeltmotiver som settes sammen til et større motiv – har vi introdusert behersket bruk av parallaxe-lignende scrolleffekter på enkelte elementer – som animeres inn i vinduet når de aktiveres. Dette er, sammen med lekenheten i den visuelle formen, med på å skape den nødvendige variasjonen i rapporten.

Lenke til årsrapport 2020

Kontaktpersoner

1

Les også disse

Tjenester

Aktuelle tjenesteområder

1

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!