300 000 stemmer er mer enn nok til å forandre Norg.

Min stemme ble hørt!

Det er 24 år siden sist så mange førstegangsvelgere valgte å bruke stemmeretten sin. 2013 ble året den negative trenden snudde – ti prosentpoeng flere stemte for første gang i år enn i 2009.

Kontaktpersoner

Kampanjen MIN STEMME 2013 med Dinamo som kommunikasjonspartner hadde som mål å inspirere flere – særlig unge – til å bruke stemmeretten. 20 av de største avisene i Norge var involvert i kampanjen, som ble initiert av Aftenposten. Dinamo har vært «pro bono» kommunikasjonspartner, og var rådgivere, utviklet strategi, budskap, annonser og nettsider.

Nye tall fra Institutt for samfunnsforskning viser at kampanjen har vært svært vellykket. Aldri har hoppet vært større mellom to stortingsvalg.

– Det er ikke så ofte vi har muligheten til å gjøre jobber som virkelig kan gjøre en forskjell, og noen ganger når vi har det, klarer vi det ikke likevel. Så vanskelig er det, og denne oppgaven var det mange som mente noe om, og mange mente at dette var både feil tenkt og umulig. Slik var det ikke denne gangen. Tallene fra SSB og Institutt for samfunnsforskning er lagt fram og endelig har vi en fantastisk fasit i hånda. Vi er stolte over at vi fikk bidra i Min Stemme 2013 og det modige initiativet til Aftenposten, og noterer oss for en liten seier og et viktig bidrag til noe som virkelig betyr noe, sier primusmotor for Min Stemme i Dinamo, John Rørdam.

Valgdeltagelsen blant unge har vært bekymringsverdige nesten 20 prosentpoeng lavere enn for andre aldersgrupper helt siden 1989. I år snudde trenden, og radikalt flere norsk ungdommer møtte frem ved stemmeurnene. 66 % av førstegangsvelgerne brukte stemmeretten sin i år. Dette er ti prosentpoeng flere enn i 2009. Blant annengangsvelgerne, dem mellom 22 og 25 år, brukte syv prosent flere stemmeretten i år sammenlignet med forrige stortingsvalg.

– Dette er en målgruppe bestående av førstegangsvelgere fra en generasjon som representerer en gruppe som historisk sett aldri har hatt det bedre, og som tar de godene vi har i Norge i dag som gitt. Det å ikke bare evne å informere dem, men faktisk evne å få de til å gå til urnene å gjøre sin borgerplikt, er en bragd, sier administrerende direktør i Dinamo John Arne Medalen.

– Stor takk til alle som har bidratt, og stor takk til sjefsredaktør Hilde Haugsgjerd fra Aftenposten samt NRK som forstod at Dinamo var rett partner til å bidra til å løse en så stor og viktig samfunnsoppgave som dette.

– Veldig moro å se så klare resultater på en meningsfull jobb. Vi takker Dinamo for samarbeidet, og for god dugnadspreget innsats! sier Hilde Haugsgjerd i Aftenposten.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider

Gå til Minstemme2013.no