Hvordan komme raskt i gang med Universell utforming?

1 av 5 nordmenn trenger det, har dere nødvendig kompetanse?

Det er ikke alltid klart hvem som har ansvaret for universell utforming i en virksomhet, oppgaver blir ikke alltid utført eller de blir nedprioritert. Vi i Dinamo tilbyr bistand til de som ønsker å gjøre digitale løsninger mer tilgjengelige for alle.

Vi hjelper deg med universell utforming

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Utfordringen er ofte at det ikke alltid klart hvem som har ansvaret for universell utforming i en virksomhet, mangel på kunnskap, oppgaver ikke blir utført eller de blir nedprioritert. Dinamo tilbyr bistand til de som ønsker å gjøre digitale løsninger mer tilgjengelige for alle.

Dinamo har spesialister innenfor design og brukeropplevelse som daglig jobber med digitale tjenester og universell utforming. Med trente øyne ser de nærmere på tjenestene for å kartlegge hvilke endringer som må til, for å oppfylle de nye kravene til universell utforming.

Hva inneholder analysen?

Vi ser på flere faktorer når vi gjør analysen og funnene oppsummeres i en rapport med forslag til tiltak som presenteres i et eget møte.

Følgende 10 punkter gjennomgås i analysen:

  1. Navigering med bruk av tastatur
  2. Forstørring av innhold og responsivitet
  3. Farger og kontraster
  4. Gode og beskrivende overskrifter
  5. Markerte lenker
  6. Bilder og alternativ tekst
  7. Skjema med veiledning
  8. Søkefunksjon
  9. Titler på sider
  10. Validering av kode
fargeblindhet
Universell utforming handler ikke bare om tilrettelegging for blinde og andre med funksjonsnedsettelser. Også fargeblinde kan ha problemer med å navigere på skjermer dersom kun farge brukes til å skille viktige elementer. Bilde: Wellcome images

Hva koster det?

Dinamo tilbyr en enkel analyse til fast pris kr. 15.000,- eks. mva. Vi tar dog forehold om omfang og i noen tilfellet avtaler vi egne budsjetter avhengig av løsningens kompleksitet og størrelse.

Vil du gjøre det selv?

Digitaliseringsdirektoratet tilbyr kostnadsfrie e-læringskurs.

Kontaktpersoner

1

relaterte saker

1

Relaterte caser

Se flere Arbeider