Vi tar ansvar med egne bærekraftsløfter

Miljøledende i bransjen

Vi mener kommunikasjonsbransjen har vært for dårlig til å vise konkret handling på bærekraft.

Derfor ønsker vi å gå foran med egne bærekraftsløfter.

Kontaktpersoner

Her er våre egne bærekraftsløfter for 2021. Løftene vil revideres årlig.

1. Dinamo lover å alltid reise miljøvennlig.
– Vi flyr aldri dit man kan komme seg med tog eller buss på ti timer.
– Vi tar ikke taxi, men velger alltid kollektivtransport.
– Vi har kontorer som er lokalisert på kollektivknutepunkt.
– Vi tilbyr ikke bilparkering til våre ansatte, men har sykkelparkering med gratis lånesykler.

2. Dinamo lover å jobbe for et mer likestilt samfunn.
– Vi har satt ned en arbeidsgruppe som jobber særlig med å fremme likestillingstiltak på arbeidsplassen.
– Vi er nær samarbeidspartner med Hun Spanderer, og bistår dem med kampanjer og har laget løsningen for Equality Check.
– I våre stillingsutlysninger står det alltid følgende:
«Vi har satt likestilling og ubevisst diskriminering på dagsorden. I Dinamo mener vi at ulike mennesker skaper både bedre jobber og arbeidsmiljø. Derfor vil vi ha rollemodeller av alle kjønn som i størst mulig grad speiler samfunnet med hensyn til alder og bakgrunn. Høsten 2017 startet vi et helt konkret prosjekt hvor vi satte fokus på temaet. Alle ansatte er ansvarlige for at Dinamo er et trygt sted å arbeide. I Dinamo skal alle føle seg respektert, inkludert og anerkjent. Vi har et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trivsel og trygghet, og vi tror at folk som har det bra leverer de beste jobbene»

4. Dinamo lover å jobbe for mer ansvarlig forbruk.
– Vi skal være sertifisert Miljøfyrtårn.
– Vi jobber for økt gjenbruk, ombruk og kildesortering – både internt og med våre kunder og leverandører.
– Vi benytter aldri engangsprodukter i plast og holder kun miljøvennlige arrangementer.

5. Dinamo lover å samarbeide med gode krefter for å nå bærekraftsmålene.
– Vi samarbeider med gode initiativer for bærekraftig næringsliv, som UN Global Compact og Klimabrølet.
– Vi etterspør alltid de mest bærekraftige løsningene og produktene fra våre kunder og underleverandører.
– Vi vil særlig jobbe med kunder som tar et ekstra samfunnsansvar, og vi jobber ikke med kunder som utelukkende har negativ påvirkning på omverden.
– Vi tilbyr årlig en pro-bono dag der vi stiller våre fagspisser til rådighet for en brandsprint for en frivillig organisasjon eller et godt tiltak. Send epost med begrunnelse til barekraft@dinamo.no.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider fra PR