Dinamo vinner nytt oppdrag

Lille julaften ble det klart at Dinamo har vunnet et spennende oppdrag for Lavenergiprogrammet. Lavenergiprogrammet er et tiårig samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen som skal bidra til økt kompetanse i energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder. Dinamo skal produsere innhold til deres nyhetsbrev i 2015.

Kontaktpersoner

– Fornybare energikilder og energieffektivisering er viktige fokusområder fremover. Å få være med å bidra til økt informasjon og kompetanseheving på disse områdene ser vi på som en betydningsfull og spennende oppgave, sier Ragnhild Larsen Schei, prosjektleder.

Dinamo skal hjelpe Lavenergiprogrammet med å lage et innholdsrikt nyhetsbrev for 2015, og har ansvar både for innhold og teknisk løsning.

Vi gleder oss over denne gode nyheten på tampen av året, og ser frem til å kunne være med å bidra til å gjøre byggenæringen energismart!

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider