Justisminister Anders Andunsen lanserte i går kampanjen ”Dinutvei.no” om vold i nære relasjoner. Kampanjen er laget av oss, og tre sterke filmer, annonser, utendørs, radio og annet materiell skal markedsføre den nye nasjonale nettportalen dinutvei.no

Dinamo med viktig og sterk kampanje

Justisminister Anders Andunsen lanserte i går kampanjen ”Dinutvei.no” om vold i nære relasjoner. Kampanjen er laget av oss, og tre sterke filmer, annonser, utendørs, radio og annet materiell skal markedsføre den nye nasjonale nettportalen dinutvei.no

Kontaktpersoner

Kampanjen er laget på oppdrag fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og er en del av handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Nettportalen gir oversikt over ulike hjelpetilbud både der man bor, og i landet for øvrig. Portalen inneholder også informasjon og fagstoff, samt spørsmål og svartjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

– Flere enn vi tror lever i frykt for noen som står dem nær. Det er viktig at voldsutsatte får god og kvalifisert hjelp så raskt som mulig. Dinutvei.no skal gjøre det enklere å finne hjelp og informasjon om vold og overgrep, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) i pressemeldingen fra Justisdepartementet om portalen.

Emosjonelle filmer med viktig budskap
De tre kampanjefilmene setter fokus på at vold ikke alltid er like synlig, og at det kan ramme både menn, kvinner og barn. De sterke filmene skal brukes på sosiale medier, og målet er spredning og deling som følge av det sterke emosjonelle budskapet.

– Vold i nære relasjoner er ikke nødvendigvis så ensidig som det kanskje fremstilles. Det rammer på tvers av både kjønn og alder, og den psykiske volden er vel så vanlig og belastende som den fysiske. Nettopp denne innsikten har vi brukt som utgangspunkt i utviklingen av kampanjefilmene, sier vårt kreative team Mattis Bentzen og Morten Andresen.

Kampanjen vil ha høyt trykk i lanseringsperioden, med lansering av portalen, Boards, plakater, og spredning av filmene. Å øke kunnskapen og kjennskapen til hvor man kan få hjelp om man er utsatt for vold i nære relasjoner er et av hovedmålene med kampanjen.

– I prinsippet er hele befolkningen målgruppe for denne kampanjen fordi vold i nære relasjoner skjer i alle grupperinger. Både de som utsettes for denne typen vold og de som utøver den, er målgrupper for kampanjen og dinutvei.no. Men like viktig er det at nettverket rundt disse får kunnskap og følger opp. dinutvei.no skal være en veiviser til kunnskap og hjelpetjenester, avslutter Tove Bø Laundal, ansvarlig for kampanjen og fagansvarlig PR.

Her kan du se de tre filmene – http://bit.ly/1OdH5XN

Team fra Dinamo:
Tove Bø Laundal
Mattis Bentzen
Morten Andresen
Ivar Vereide
Kate Hagen
Christina Tellefsen
Tor Asbjørn Hegge

Film
Tangrystan, regi: Andrea Eckerbom, produsent: Beate Tangre

Foto
Rune Kongsro

Radio
Verdens sterkeste mann, regi: Espen Borge, produsent: Kjetil Røst Nilsen

Relaterte arbeider

Gå til Aktuelt