Dinamo AS kjøper opp digitalbyrået Dice AS, og forsterker med det våre digitale leveranser. Dice Digital og Dinamos digitale enhet vil fusjoneres og gi Dinamo en tydeligere digital posisjon fremover.

Dinamo forsterker det digitale tilbudet kraftig

Dinamo AS kjøper opp digitalbyrået Dice AS, og forsterker med det våre digitale leveranser. Dice Digital og Dinamos digitale enhet vil fusjoneres og gi Dinamo en tydeligere digital posisjon fremover.

Kontaktpersoner

– Vi opplever at både eksisterende og nye kunder etterspør i større grad digitale tjenester. Med Dice styrker vi satsingen på digitale kommunikasjons- og tjenesteløsninger, og vi får tilført kompetanse og kapasitet som gjør oss i stand til å levere neste generasjons digitale tjenester, sier adm.dir i Dinamo, Hølje Tefre.

Dice Digital AS ble etablert i 2006 og har siden oppstart vært drevet og utviklet som et rendyrket digitalbyrå. Selskapet har hatt en fin utvikling de siste årene og dette aktualiserte en strategisk gjennomgang av selskapets videre vei.

Daglig leder i Dice Digital AS, Bjørn Tore Stig, forteller at selskapet har vært kontaktet av flere interessenter som har ønsket å se på alt fra oppkjøp til samarbeidsformer.

– Da vi begynte samtalene med Dinamo tidlig i høst ble vi umiddelbart entusiastiske. Vi kan bidra med kompetanse og kapasitet på et viktig område som både våre egne og Dinamos kunder etterspør, noe som er viktig for et lite selskap når vi nå blir kjøpt opp. Samtidig har Dinamo et fantastisk design- og kommunikasjonsprodukt som våre kunder vil nyte godt av fremover. Kort sagt et veldig godt utgangspunkt for et vellykket ekteskap, avslutter Stig.

Digitalavdelingen, som nå vil bestå av 12 personer, skal ledes av Marius Gratte. Han har hatt denne rollen i Dinamo frem til i dag, og syntes det er veldig gøy at vi får en så flott gjeng ombord.

–  Gjennom oppkjøpet av Dice vil vi fremover kunne betjene våre felles kunder med alt fra enkle og kostnadseffektive løsninger til store og komplekse integrerte systemer og løsninger, avslutter Gratte.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider