Digitale fagverksted for IMDi

Digitalt Fagverksted ble til som et alternativ til den årlige fysiske konferansen som IMDI arrangererer for alle som jobber med flyktninger og integrering i Norge. 

Kontaktpersoner

Hensikten med fagverkstedet er informasjon, kompetanseoverføring og inspirasjon. På grunn av koronasituasjonen i 2020 ble årets fagverksted gjort om til 6 digitale sendinger ut over høsten. Årets tema er den nye Integreringsloven som trer i kraft fra 1. januar 2021.

Videoinnslagene ble også produsert av Dinamo. Her med opplesning fra teleprompter

Selv om digitaliseringen av fagverkstedene i utgangspunktet ble lansert som en erstatning for de fysiske fagverkstedene, har fordelen vært mange. Sendingen har hatt større deltakelse enn det gamle fagverkstedet. 

Økt deltakelse

Deltakere fra hele landet kan uten reisetid følge en miks av forhådsinnspilte innslag og direktesendte intervjuer i kjent talkshow-stil. De har også fått mulighet til å stille spørsmål til panelet som blir besvart direkte. Etter sendingen har deltakerne blitt invitert inn i et digitalt samtalerom for videre erfaringsutveksling og diskusjon etter sendingene.

Navnesupring og annen grafikk blir produsert i IMDis profilfarger og -font og brukes på direktesendingene.

Kontakt med publikum

Dinamo har levert teknisk produksjon, grafisk materiell, filmproduksjon, manus og regi. Sendingene har vært kompliserte flerkameraproduksjoner med flere lyd- og bildekilder med programleders manus på teleprompter. Dinamo har håndtert direkte integrasjon mot spørsmålstillere på IMDis nettsted og samtidig grafikkproduksjon for visning av spørsmålene over bildet av deltakerpanelet.

1-metersregelen satte begrensninger på antall paneldeltakere.

Dette og andre prosjekter viser viktigheten av smidig, live videoproduksjon i en tid med store endringer i hvordan folk møtes. Som et naturlig resultat av dette er har Dinamo bygd opp et smidig, dedikert produksjonsteam som kan produsere relativt avanserte sendinger på kort frist.