Hvordan bruke LinkedIn til salg og markedsføring?

De aller fleste har en profil, men de færreste utnytter den godt og riktig

Det snakkes om Facebook, Twitter og Instagram, men om du ønsker å bygge merkevare, bør LinkedIn være en del av en virksomhets markedsføringsmiks. Dinamo tilbyr kurs i LinkedIn, skreddersydd til din bedrift og bransje, med fokus på de ansattes profiler.

LinkedIn er uten tvil det største profesjonelle nettverket i Norge. Nesten halvparten av befolkningen har en profil og blant dem finner vi:

 • 370.000 beslutningstakere
 • 50.000 entreprenører
 • 320.000 forretningsreisene
 • 30.000 som søker ny karriere

Av alle de kjente kanalene innen sosiale medier, er LinkedIn den som skårer høyest innenfor «digital tillit» (sikkerhet, legitimitet, brukererfaring og relevans). Kort sagt engasjerer brukerne på LinkedIn seg med formål om å oppnå noe, både privat og til jobben.

Linkedin brukes mindre enn «de store», men kan likevel være en av de viktigste kanalene for din virksomhet.

Dinamo tilbyr kurs i bruk av LinkedIn

Dinamo har spesialister innenfor sosiale medier som daglig jobber med alt fra strategier til redaksjonelt arbeid for en rekke virksomheter. Denne erfaringen inkluderer også oppsett og god bruk av LinkedIn, og vi har holdt flere bedriftsspesifikke kurs. Vi holder gjerne et for din virksomhet.

Kurset kan holdes fysisk hos Dinamo (opp til 20 personer), hos din virksomhet og/eller i kombinasjon med et opplegg på video. Etter kurset vil dere være i stand til å starte eller videreutvikle tilstedeværelsen deres på LinkedIn. I tillegg får alle en presentasjon med guider for hvordan man bør gå fram.

Gjør de ansatte til ambassadører

Hvis man ser for seg at en virksomhet har 50 ansatte, og at hver enkelt har 300 kontakter i sitt nettverk, kan man potensielt nå ut til 15.000 brukere på LinkedIn. Derfor er hver enkelts profil og bruk av LinkedIn svært viktig.

En sideeffekt av det å gjøre ansatte til ambassadører, er at du får med deg alle i en felles informasjonsstrøm, og engasjerer dem i å være med å videreutvikle bedriften på en god måte.

Ansattes tilstedeværelse på LinkedIn bygger merkevare, vel så mye som bedriften selv – enten det er ledere, interne eksperter eller den menige ansatte.

Vi starter med en enkel kartlegging

Vi ser på flere faktorer som vi tar med oss til kurset som tilpasses etter funnene i denne.

 • Bedriftens presentasjon og dagens posisjon
 • Analyse av ansattes profiler, og hvordan de konkret kan optimalisere dem
 • Kvalitet på innlegg og innhold
 • Bransjeinnsikt og hvordan bedriften og ansatte bør posisjonere seg

NB! Det er begrenset hvilke data man kan få enkel tilgang til, men en grov analyse gir ofte gode svar på hvordan man ligger an her.

Selve kurset

Før selve kursdagen, sender vi ut en introduksjon til alle ansatte, med noen tips og spørsmål de kan forberede seg på. Vi kan også ta en egen gjennomgang i et videomøte med den/de som er ansvarlige for bedriftens sider og «eier» LinkedIn i virksomheten.

Kurset har en fast agenda, men hvert punkt tilpasses virksomheten og hva vi har fått av svar i kartleggingen.

 • Kort om LinkedIn
 • LinkedIn som profesjonell 
 • Bedriftens profil
 • Din profil
 • Hvordan være aktiv
 • Mål, målgrupper og budskap
 • Bli inspirert
 • Det visuelle
 • Det beste tipset
 • Hvordan publisere

Hva koster det?

Dinamo tilbyr kurs som skissert over med varighet på +/- to timer (og er inkludert ett oppfølgingskurs for de som ikke kunne), kartlegging, møter m.m. fra kr. 20.000,-. Dette gjelder for bedrifter opptil 50 ansatte.

Er det større grupper, legger vi gjerne opp flere kurs de kan være med på og avtaler pris deretter.

Kontaktpersoner

1

relaterte saker

Tjenester

Relaterte tjenester