Tid for å snakke sammen!

Akkurat nå står verden og Norge i en situasjon som få, om noen, kunne forutse, ei heller kan spå hvordan utfallet blir. Dette stiller nye krav til ledere og hvordan vi skal kommunisere med egne medarbeidere og omverden rundt oss. I disse påsketider har vi latt oss inspirere av fjellvettreglene, og gir dere noen velmenende råd for hvordan man skal håndtere en krise.

#1 – Del det du kan dele

Vi pleier å si at en medarbeider som ikke har informasjon kan ikke ta ansvar, mens en medarbeider som har informasjon kan ikke unngå å ta det. I en krisesituasjon er god kommunikasjon viktig. Derfor er vårt råd: Del det du kan dele, og gjør det heller en gang for mye.

#2 – Gi jevnlige statusrapporter om hvor vi er

I en krise med stor usikkerhet er det ekstra viktig med løypemeldinger underveis, som oppsummerer viktige hendelser siste tiden og staker ut kursen videre. Denne meldingen trenger ikke være lang, og det skaper større tillit og trygghet i organisasjonen hvis du gjør det jevnlig.

#3 – Keep it simple!

I en krisesituasjon bør du basere kommunikasjonen din på fakta, og for all del unngå spekulasjoner. Vær konkret når du snakker og ikke pakk inn budskapet ditt. I en krise trenger vi klare ord for penga!

#4 – Lytt til eksperter

Ingen forventer at ledere kan alt. Forhør deg med eksperter på fagfeltet før du fatter en beslutning. I en krisesituasjon kan det være essensielt å handle fort, men det er lov å bruke hodet for det.

#5 – Ta alle kommunikasjonsmidler i bruk

Ikke sjeldent fører dårlig krisehåndtering og svak kommunikasjon til et større omdømmetap enn hendelsen i seg selv. Da er det viktig at organisasjonen har gode planer og systemer for å kunne kommunisere med egne medarbeidere og med omverdenen. Ikke pøs ut samme informasjon i alle kanaler, hver kanal fungerer best på sin måte.

#6 – Vær forberedt på at det kan ta tid

De fleste kriser går ikke over av seg selv. Da må du som leder evne å tenke frem i tid, og planlegge for at turen kan gi røffe føreforhold langt frem i tid.

#7 – Det er ingen skam å snu!

Kriser kjennetegnes ofte av en plutselig situasjonsforandring og inneholder som regel en rekke usikkerhetsfaktorer. Da er det nesten uunngåelig at det ikke begås feil. Hadde vi hatt fasiten kunne vi ha unngått krisen i utgangspunktet. Det viktigste du som leder kan gjøre er å erkjenne feilene, lære av dem, og gå videre.

#8 – Ikke stopp opp!

I en krisesituasjon med mye usikkerhet er det viktig at ledere holder hodet kaldt, og motiverer sine medarbeidere til å holde koken. Noen oppgaver vil dessverre stoppe opp, men ikke steng ned alt dersom det er mulig å holde noen dører åpne.

#9 – Ta pauser

I en krise er det lett å bli opphengt i situasjonen og alle nyhetene som følger med den. Men hodet trenger også pauser. Som leder er det viktig at du går foran med et godt eksempel. Ta pauser og koble av når arbeidsdagen er over, og be medarbeiderne dine gjøre det samme!

Våre rådgivere kan bistå med utvikling av kommunikasjonsstrategi, beredskapsplaner, analyser, simuleringsøvelser, medietrening, og rådgivning før, under og etter en krise. Og ikke minst kan vi bistå med ekstra hender når det står på som verst, noe som kan komme godt med i disse tider.

Kontaktpersoner