Min stemme 2013

Min stemme 2013

I dag startet kampanjen MIN STEMME 2013 med full trøkk i over 20 av de største avisene i Norge, både på nett og papir. Kampanjen har som mål å inspirere flere – særlig unge – til å bruke stemmeretten, og Dinamo har hatt en sentral rolle i utvikling av både budskap, annonser og nettsider.

Kontaktpersoner

Kampanjen har kommet i stand etter initiativ fra Aftenposten. Seniorrådgiver Morten Norvang har vært primus motor fra Dinamo sammen med seniorrådgiver John Rørdam, art director Kate Hagen, prosjektleder Anita Engen Hjelset og konseptutvikler Kent-André Nøklebye.

– Dinamo har vært «pro bono» diskusjonspartner for Aftenposten og de andre mediehusene i utviklingen av budskap og rådgivning om hvordan man skal kommunisere for å nå de unge som vurderer å ikke stemme, sier Norvang.

– I tillegg har vi utviklet nettsider og laget en annonseserie med ulike budskap både til papir og nett som avisene fritt bruker når de har plass. All ledig annonseplass blir brukt til denne kampanjen frem til valget. Det betyr altså full trøkk! fortsetter Norvang.

Kun halvparten under 30 år stemmer

Det er et demokratisk problem hvis mange unnlater å bruke stemmeretten sin. Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning har vist at ved forrige valg stemte kun halvparten av de mellom 18 og 30 år. Samtidig viser hun at blant de som ikke har brukt stemmeretten innen fylte 30, er sjansen stor for at man heller ikke stemmer senere i livet.

– Det at unge ikke stemmer er en utfordring for demokratiet. Samtidig tror vi at folk slettes ikke er uinteressert i politikk. Folk er interessert i store spørsmål som miljø og rettferdighet. I hvert fall kan vi bli det hvis vi snakker om det på riktig måte. Problemet er at da blir den vanlige debatten for liten. Det er for stor fokus på jakten på de små feilene. Politikere og journalister må klare å snakke mer og bedre om de store spørsmålene – om hva demokrati og deltagelse handler om, sier John Rørdam.

Alle har et ansvar

Kampanjen MIN STEMME 2013 har ikke bare de unge som målgruppe. Hvis vi skal få flere unge til å stemme, så må alle gode krefter bidra, mener Rørdam.

– Derfor må vi også snakke til de over 30. Kjenner du noen mellom 18 og 30, har du et ansvar for å påvirke dem til å delta. Vi tror at den beste måten å påvirke er å snakke om betydningen av deltagelse og demokrati, men samtidig må vi ikke lyve. Det er jo sant at din stemmeseddel alene ikke vil avgjøre valget, men det at du faktisk stemmer er utrolig viktig for demokratiet, mener Rørdam.

Engasjerende for Dinamoere

Berly Lund Grønning, daglig leder i Dinamo PR, mener at  MIN STEMME er et prosjekt som passer Dinamos profil veldig godt.

– Helt siden Dinamo-starten i 1998 har vi vært et hus som har vært opptatt av – og jobbet med – sentrale samfunnspørsmål, så når Aftenposten ringte og spurte om vi ville være en del av en kampanje som skulle sikre at flere unge stemte ved det kommende stortingsvalget, sa vi ja. Det handler tross alt om å få unge til i større grad å engasjere seg politisk og påvirke det samfunnet de skal bo, jobbe og stifte familie i.  Når 300 000 unge velger å IKKE bruke stemmeretten sin, er det selvsagt en utfordring for demokratiet. En annen grunn til at vi sa ja, er at dette er vi faktisk best til! Vi kan kampanjer. Vi tenker helhetlig, nytt og annerledes. Dette er en kampanje som vi håper skal få gjennomslag på lik linje med noen av de andre, store samfunnskampanjene vi har stått bak de siste årene, sier Berly.

Bra initiativ fra Aftenposten

– Vi må selvsagt gi «kred» til Aftenposten for å ha tatt dette initiativet. De har igjen bevist at de tar samfunnsrollen sin på alvor, sier Morten Norvang.

Kampanjen MIN STEMME 2013 skal gå helt frem til valgdagen med annonser både på nett og papir, i tillegg til egne nettsider og redaksjonelt innhold.

– Det viktigste i denne kampanjen er selvsagt den redaksjonelle satsingen som avisene selv gjør. Det er det bærende elementet og det som vil gjøre den store forskjellen. Det er fantastisk at vi har fått med så mange av landets største aviser på laget, sier Norvang.

– Takk til alle som har bidratt!

Det er mange i Dinamo som har vært med på å diskutere og drodle underveis i dette prosjektet, ifølge Morten Norvang, som selvsagt vil takke alle sammen for dette.

– Dere vet hvem dere er… TAKK! En spesiell takk går likevel ut til digital-gjengen, som satt oppe hele natt til mandag for å lage ferdig nettsidene. Denne gangen var heltene Mathias Bergersen og Ronny Boysen (utviklere), Kenta og Bjørn Q. (konseptutviklere) og Magdalena (digital produsent), avslutter Morten Norvang.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider