Vi bør fraråde kunder å jobbe med influencere som bryter loven

– Det er kanskje på tide at vi tar et større ansvar, sier Pernilla Forsman i Dinamo.

Kontaktpersoner

Reklamemarkedet på internett økte i 2018 med hele 8,4 prosent, fra 3,2 milliarder kroner til 3,54 milliarder kroner, og vil i år erstatte tv som største reklamekanal. Den nå famøse turen til Dubai som en gjeng influencere nylig tok viser at forholdet mellom annonsører og influencere får oppmerksomhet i mediene.

Med denne veksten blir det bare viktigere og viktigere at reklame hos influencere blir godt merket. Slik det er nå er det betydelig rom for forbedring, og dessverre opplever vi altfor ofte at spillereglene for influencer-reklame ikke blir fulgt.

Forbrukertilsynet har lenge kjeftet på bloggere for å ikke markere innlegg godt nok, eller i det hele tatt, som reklame. I fjor kom Forbrukertilsynets veileder ut, som enkelt forklarer hva og hvordan man skal merke i henhold til loven. Vi har hatt bloggere og influencere i over 10 år, og forbrukerne er godt kjent med at influencere blir sponset med produkter. Det finnes med andre ord ingen rimelig unnskyldning lenger for å ikke følge regelverket.

Likevel ser vi at regelverket blir brutt til stadighet, senest med Hedda Skoug og Danske Bank, hvor hun ikke merket samarbeidet med reklame, eller med influencer-middagen på Operaen sponset av Multibev. At bloggere ikke godt nok etterlever lovverket betyr ikke at vi som byråer og bloggnettverk trenger å godta det.

I markedsføringsloven står det helt tydelig forklart: Reklame og markedsføring er alt som kan være med på å fremme næringsdrivendes salg av et produkt eller en tjeneste, og som du legger ut fordi får betalt eller får andre fordeler for å gjøre det.

Loven er krystallklar på at annonsøren er hovedansvarlig ved lovbrudd. I tillegg kan alle som medvirker til markedsføringen holdes ansvarlig – dette gjelder også den som legger ut reklamen. Annonsørene har derfor et særskilt ansvar for å passe på at markedsføringen er i tråd med loven. Som kundeansvarlige har vi en forpliktelse for at vår kunde ikke bryter gjeldende regler.

Men dette handler heller ikke bare om å følge lovverket. Det handler også om å ta vare på omdømmet og merkevaren til kunden. Om vi tillater at influenceren bryter markedsføringsloven, forbud mot alkoholreklame, eller en hvilken som helst annen norsk lov går det både ut over troverdigheten til influenceren, og merkevaren som blir promotert. Byråer som har satt det hele i sving må også ta vår del av ansvaret.

Vi som byråer kobler ofte influencerne sammen med merkevaren. Vi tar kontakt, avtaler budsjett og sender brief. Men det er kanskje på tide at vi tar et større ansvar. Vi må være tydeligere på at innhold skal merkes med reklame i henhold til regelverket, og følge opp når det ikke blir gjort. Vi vil ikke ha annet valg enn å slutte å samarbeide med influencere som til stadighet bryter norsk lovverk.

Reklame er ikke skummelt eller skadelig for influenceren. Å merke med reklame viser stolthet over produktet eller koblingen til merkevaren, det gir troverdighet, samtidig som det gir helt nødvendig informasjon til forbrukerne som besøker bloggene.

Som byråer bør vi løfte de som gjør jobben riktig og fraråde samarbeid med de som ikke gjør det. Konsekvensen ved å ikke gjøre det kan bli for stor for kunden og oss selv.

Relaterte arbeider

Se flere Arbeider
smiley

Takk for at du meldte deg på Dinamonday. Faglig hilsen fra oss i Dinamo!